V

Vdab

Schoonmaker - Gemeentebestuur KOKSIJDE - Coxyde

**Doel van de functie** Het gebouwenpatrimonium van de gemeente is zeer uitgebreid en divers : kantoren, scholen, zwembaden, musea, werkplaatsen, feestzalen, openbaar sanitair, … Als schoonmaker sta je in voor de algemene netheid en hygiëne van de gemeentelijke accommodatie. Daarnaast spring je bij andere taken, een ander team of een andere dienst bij, indien gevraagd en noodzakelijk, dit om de vlotte en klantgerichte afhandeling van de dossiers of projecten te blijven garanderen en de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. **Verantwoordelijkheden en taken** * Je staat in voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen, en doet dit op een efficiënte manier, telkens rekening houdende en met respect voor de gebruikers. Je hecht zelf ook belang aan orde en netheid. * Je bent flexibel, collegiaal en hulpvaardig. Bijspringen op een ander team, een andere dienst of voor specifieke taken die de interne werking ten goede komen, zijn geen probleem voor jou. * Je werkt actief mee aan een positieve interne communicatie en het werkoverleg.
Voldoen aan de vereiste van de taalkennis voor het personeel van lokale besturen (zie infobrochure over taalkennis - aanvragen via [email protected]). De volgende competenties zijn voor deze functie van belang: **Zelfstandig werken** * organiseert het eigen werk binnen de gemaakte afspraken * heeft overzicht over het eigen werk * kan bij afwezigheid van de verantwoordelijke verder werken * ziet in wat dringend is en wat eerst moet aangepakt worden ook bij onvoorziene omstandigheden * gaat na of de resultaten voldoen aan de verwachtingen en stuurt bij indien nodig **Initiatief nemen** * ziet waar werk blijft liggen en stelt spontaan voor om werk op te nemen * doet spontaan voorstellen om het werk te verbeteren en argumenteert deze * vraagt spontaan naar nieuwe taken wanneer vorige taken werden afgewerkt * doet een inbreng bij dienst- en teamoverleg * zoekt mee naar praktische en haalbare oplossingen **Flexibiliteit** * gaat op een positieve manier om met nieuwe of onverwachte situaties en werkwijzen * is bereid om andere, verschillende of dringende taken op te nemen * springt in op een andere werkplek en/of buiten de gebruikelijke werkuren * helpt spontaan collega’s op drukke momenten * springt in buiten de gebruikelijke werkuren **Kwaliteitsvol werken** * voert het werk correct uit * werkt volgens de afspraken inzake kwaliteit * voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen werk * merkt fouten op binnen het eigen takenpakket en herstelt deze * werkt aandachtig en geconcentreerd * heeft oog voor detail
  • Toiletten en keukens schoonmaken De handdoek- en zeepverdelers bijvullen
  • De opvolgdocumenten (uurrooster, plaats, ...) invullen en de betrokkenen informeren over afwijkingen
  • Stof afnemen, afval sorteren en vuilnisbakken leegmaken
  • Vloeren en meubilair schoonmaken
  • De ruimtes ventileren en verluchten
  • Schoonmaakproducten en het materieel klaarmaken Gladde zones afbakenen
  • Schoonmaakmaterieel schoonmaken en onderhouden

  • Zelfstandig werken
  • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

**Financiële loopbaan en salarisregeling** Belangrijk is uiteraard ook de bezoldiging. De bruto-bezoldiging is gebaseerd op vaste weddeschalen. Bij de vaststelling van de aanvangswedde, wordt er minimum/maximum 1 jaar anciënniteit toegekend op basis van nuttige ervaring bij de privé-sector of als zelfstandige. Anciënniteit in de openbare sector (gemeente, OCMW,….) wordt wel volledig toegekend. Start in E1 * 0 jaar anciënniteit : 1.884,70 euro bruto (netto, alleenstaande, niemand ten laste: 1.613,48 euro) Wil je een exacte loonberekening, neem contact op met [email protected] **Onze troeven** * maaltijdcheques aan € 5,00 * hospitalisatieverzekering * fietsvergoeding € 0,20/km * tussenkomst in treinabonnement * heel wat opleidingsmogelijkheden * jaarlijkse vakantie: 32 dagen * aansluiting bij de Vriendenkring Personeel Koksijde die tal van voordelen biedt aan de personeelsleden van de gemeente * tweede pensioenpijler: een aanvulling op je wettelijke pensioenuitkering. Dit bedraagt 2% van het verdiend jaarbrutoloon **Wervingsreserve** Indien je geslaagd bent, kom je terecht in een wervingsreserve voor 1 jaar. **Wat mag jij verwachten?** Je mag verwachten dat de organisatie oog heeft voor de mens achter de medewerker, waarbij we focussen op zijn/ haar talenten en groeipotentieel. Het lokaal bestuur Koksijde bouwt voortdurend aan een motiverende en waarderende werkomgeving. Elke leidinggevende engageert zich om dagelijks te zorgen voor een omgeving die medewerkers motiveert en waardeert. Leidinggevenden zullen regelmatig peilen hoe jij je voelt in je job, luisteren naar jouw noden en geven jou het gevoel dat je belangrijk bent voor de organisatie. Zij doen dit aan de hand van coachinggesprekken. Zij stimuleren jou en de dienst/team om energiek, toegewijd en positief te werken. Zij zetten zich dagelijks in om van een groep medewerkers een hecht team te maken.


offres qui pourraient vous intéresser

Juridisch adviseur M/V/X - VRT - Schaarbeek

Schaarbeek - ACTIRIS

D

HVAC onderhoudstechnieker - Dubois Control - Menin

Menin - Dubois Control

H

Planner | ERP-systemen - HR Concept - Gand

9000 Gand - HR Concept

Digital Business Analyst M/W/X - THE PROJECT ENGINEERING COMPAN - Bruxelles

Bruxelles - ACTIRIS

H

Internal Sales - Harmonize It - Sint-Denijs-Westrem

Sint - Harmonize It

Senior Manager Digital Technologies - Umicore - Bruxelles

Bruxelles - Umicore

A

Consultant junior - ABO - Namêche

Namêche - ABO

G

Account Manager Architecten Vlaanderen - Gyproc - Kallo

Kallo - Gyproc

D

Schoolstage vastgoedmakelaar woonvastgoed - Dewaele Groep - Flandre Orientale

Flandre Orientale - Dewaele Groep

D

Elektrotechnieker - Dubois Control - Menin

Menin - Dubois Control