Zorgkundige - dagverzorging - halftijds - deeltijds - de Korenbloem - Courtrai

de Korenbloem

Région

N/A

De Korenbloem is in korte tijd verdubbeld van capaciteit. De Korenbloem heeft 177 woongelegenheden, waarvan 12 kamers kortverblijf, 3 centra voor dagverzorging en 40 assistentiewoningen. Doordat we snel zijn uitgebreid, zijn we steeds op zoek naar nieuwe collega’s.

Wij leggen binnen De Korenbloem VZW de nadruk op kleinschalig genormaliseerd wonen (=KGW). In een kleinschalige omgeving streven we naar het bevorderen van sociale contacten, stimuleren we de zelfredzaamheid en bieden we een zinvolle dagbesteding aan.

De Korenbloem durft vernieuwend te denken zowel in aanbod als in ondersteuning met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Extra troeven zijn de eigen warme keuken en de centraal gelegen grote parktuin die het hart van de site is.

Binnen De Korenbloem streven we diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen ongeacht geslacht, leeftijd, filosofische overtuiging, afkomst, hetero- of holebigeaardheid, beperking,…

vzw de Korenbloem

Pieter de Conincklaan 12

8500 Kortrijk

056/26 01 01

OR: BE 0418-825-412

RPR: Gent Afdeling Kortrijk

https://www.dekorenbloem.net

Op zoek op naar....;

vzw de Korenbloem woon en zorg richt zich naar jonge mensen met dementie alsook ouderen.

We zijn ook op zoek naar een zorgkundige, contract is halftijds of deeltijds, 1 op 3 weekends werken, flexibel rooster, dagcentrum, met ouderen en ouderen met dementie - gekoppeld kort verblijf

We hebben dagelijks ook een vroegsdienst en een laatdienst nodig. De andere diensten zijn tussen 8-17uur.

Functieomschrijving

Verzorgende en begeleidende taken:
Je staat in voor de hygiënische zorg van de gebruikers van uw leefgroep.

Naast de fysische zorg heb je eveneens aandacht voor het sociale en psychische aspect. Naast de lichamelijke zorg bied je ondersteuning en begeleiding aan bij de activiteiten van het dagelijkse leven.
Jouw taken voer je uit steeds vanuit de visie van KGW waarbij de 6 kernelementen geïntegreerd worden.

Je draagt zorg voor de persoonlijke bezittingen van de gebruiker en voor de materialen die je door de werkgever worden aangeboden.
Je ondersteunt de gebruiker in de voorbereiding van de maaltijd en zo nodig bij de maaltijd zelf.
Je betrekt zoveel als mogelijk de gebruiker (zijn familie, vrijwilliger en mantelzorger) in het dagdagelijkse leefgebeuren op de leefgroep, maar je hebt ook aandacht om de gebruiker te betrekken in de ruime omgeving: binnen het gebouw, op de site en in de buurt.

Communicatieve taken:
Rapportage en communicatie gebeurt op een volledige, correcte manier met aandacht voor de mens en de privacy van de gebruiker.
Je neemt actief deel aan overdrachten en teamvergaderingen. Ook heb je extra aandacht voor de communicatie met andere partners in het zorgverleningsproces zoals huisarts, familie, mantelzorgers, vrijwilligers. Je stimuleert de communicatie tussen de gebruikers onderling.
Registratie van observaties gebeurt met respect voor de gebruiker.
In relatie met gebruikers kan je actief en empathisch luisteren.
Ook heb je aandacht voor de non-verbale communicatie of boodschappen.

Wat wordt er verwacht?

Competenties volgens de visie van de Korenbloem en de principes van kleinschalig genormaliseerd wonen (KGW)
 • Meewerken aan een aangenaam woon- en leefklimaat binnen de Korenbloem met specifieke aandacht voor de kernelementen van het KGW-principe.
 • Zorg op maat waarbij de aandacht vooral gericht wordt naar het vraag-gestuurd werken.
 • Respect voor de gebruiker
 • Werken vanuit de sfeer van hartelijkheid tegenover de gebruiker.
 • Een sfeer van wederzijds vertrouwen creëren tussen personeel en gebruiker maar ook tussen personeel en familie/mantelzorger.
 • Aanbieden van totaalzorg

Competenties in relaties

 • Luistervaardig zijn.
 • Stimuleren dat de gebruikers onderling in contact gaan met elkaar.
 • Actief luisteren naar het verhaal van de gebruikers.
 • Ontwikkelt en onderhoudt een vertrouwensrelatie met familie.
 • Creëren van een huiselijke sfeer, de gebruiker en zijn omgeving voelen zich welkom.
 • Zorgen dat de familie verder een betekenisvolle relatie kan vervullen in het leven van de gebruiker, betrekken van de familie in het hele woon– en zorgproces.
 • Collegialiteit, rekening houden met elkaar, elkaars kwaliteiten zien en versterken.
 • Voeren van open communicatie.

Gebruikersgerichte competenties

 • Heeft aandacht voor de behoeften van de gebruiker.
 • Bezit relativeringsvermogen om gedrag van de gebruiker te kaderen.
 • Geeft warmte, nabijheid en vertrouwen.
 • Kan gebruikers enthousiast maken om deel te nemen aan leefgroepswerking.

Kan gebruikers stimuleren door het aanmoedigen van hun mogelijkheden en niet te ontmoedigen door hun beperkingen

Wat bieden we jou aan?

 • werking vanuit de visie op wonen met extra aandacht voor kleinschalig wonen
 • Na een tijdelijk contract, kan je doorgroeien tot een vast contract
 • 1 weekend op 3 - dagverzorging gekoppeld aan kortverblijf
 • De wekelijkse arbeidsduur is halftijds of deeltijds - bespreekbaar
 • Maaltijdcheques vanaf de tweede maand.
 • Mogelijkheid om je bij te scholen
 • Mogelijkheid tot deelname werkgroepen om algemene werking van de Korenbloem te optimaliseren
 • Een innovatieve arbeidsorganisatie met inspraak en actieve betrokkenheid van alle medewerkers
 • AV dagen
 • flexibel rooster
 • Verloning volgens IFIC-systeem
 • Haard-of standplaatsvergoeding
 • Relevante anciënniteit wordt meegenomen volgens gemaakte afspraken
 • Parkeergelegenheid en afgesloten fietsstalling zijn beschikbaar
de Korenbloem

Société

de Korenbloem