Orthopedagoog - schoolpsycholoog - KLIMOP BLO - Tongres

Vdab

Région

3700 Tongres
Temps Partiel, Intérim, CDD
Orthopedagoog/psycholoog in het buitengewoon basisonderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis en leerlingen met een gedrags- en/of emotionele stoornis. Je staat in voor: * het coachen van leerkrachten en teams * opvolgen van de handelingsplanning van de leerlingen * het orthodidactisch en orthopedagogisch beleid van de school mee uitwerken * implementatie van denkkaders en innovaties Dit doe je in nauwe samenwerking met de schooldirectie en orthopedagoog. Samen met hen vorm je een kernteam dat het beleid uitstippelt en de visie ontwikkelt.
* Je kan je vlot inwerken. Je staat sterk in je schoenen op het vlak van communicatie en organisatie en kan medewerkers coachen. * Ervaring met de doelgroepen: type BA en type 9 en/of onderwijscontext is wenselijk. * Kennis van het oplossingsgericht en systeemgericht werken en nieuwe autoriteiten en geweldloos verzet is een pluspunt.
 • Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren
 • Meewerken aan de omschrijving en het toepassen van het multidisciplinaire project van de instelling, samen met het pedagogische team
 • Lesgevers, personeel, leerlingen of studenten, ouders en instanties informeren over de visie en het functioneren van de onderwijsinstelling
 • Informatie-, advies-, sensibiliserings- of preventieacties leiden voor verschillende doelgroepen (deskundigen, ouders, ...)
 • Samen met het opvoedingsteam een pedagogisch project opzetten voor leerlingen in een bijzondere situatie (handicap, gedragsstoornis, leerproblemen, ...)
 • Werken met een doelgroep: Jongeren met familiale en sociale moeilijkheden
 • De persoon met een zorgbehoefte begeleiden De psychologische behandeling opvolgen (aandachtspunten, vorderingen, ...) Aanpassingen voorstellen
 • Werken met een doelgroep: Jongeren met een lichte of gemiddelde mentale achterstand
 • Werken met een doelgroep: Kinderen met ernstige taal- of gedragsproblemen
 • Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren

 • Samenwerken als hecht team
 • Contactvaardig zijn
 • Resultaatgerichtheid

* Weddeschaal: 501 (departement onderwijs). * Tijdelijke job met kans op verlenging. * Opdracht: ± 24/40. Uurregeling overeen te komen.
Vdab

Société

Vdab