Operationeel leidinggevende (m/v/x)

werken voor .be / travailler pour .be

Région

Antwerpen, Gent, Leuven, Brugge

Contrat

Contrat fixe à durée indéterminée

Introductie

Er zijn momenteel 6 plaatsen vacant, verdeeld over de onderstaande affectaties:  

 • 2 plaatsen in RVA Antwerpen (Lentestraat 23, 2018 Antwerpen)
 • 2 plaatsen in RVA Gent (Jan Samijnstraat 1, 9050 Gentbrugge)
 • 1 plaats in RVA Leuven (Kolonel Begaultlaan 1A bus 21, 3012 Wilsele)
 • 1 plaats in RVA Brugge (Emmanuel de Neckerestraat 5, 8000 Brugge).
   

In een RVA-kantoor kan je als operationeel leidinggevende verantwoordelijk zijn voor één (of meer) van de volgende processen:

 • toelaatbaarheid
 • verificatie
 • controle
 • vergoedbaarheid
 • loopbaanonderbreking / tijdskrediet
 • support
 • frontoffice.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor één (of meerdere) backoffice processen in een regionale entiteit van de RVA.
 • Je staat daarbij in voor de goede en tijdige uitvoering van het operationeel plan met betrekking tot het proces dat onder jouw verantwoordelijkheid valt.
 • Je zorgt voor een effectieve en efficiënte coördinatie van de teams en medewerkers die het proces uitvoeren. Je stimuleert hun autonomie en zelfredzaamheid.
 • Je volgt het werk op en maakt hierbij proactief gebruik van de boordtabellen en andere beheersinstrumenten.
 • Je motiveert en begeleidt teamchefs bij hun dagelijkse activiteiten rond het beheer van de productie en het aansturen van hun teams. Je voert gesprekken rond de evaluatiecyclus en geeft constructieve feedback.
 • Je betrekt de leden van de teams die onder jouw verantwoordelijkheid vallen bij de reflectie op het vlak van de operationele strategie.
 • Je bewaakt de processpecifieke operationele doelstellingen en houdt hierbij rekening met de richtlijnen van de lokale directie en de coördinatie van het hoofdbestuur.
 • Je meet de performantie en implementeert de nodige verbeteringsacties op vlak van transversaliteit, omvang en samenhang tussen de processen.
 • Je informeert je hiërarchie op geregelde tijdstippen en neemt actief deel aan lokaal overleg.
 • Je neemt deel aan netwerkvergaderingen met de procescoördinatie van het hoofdbestuur en andere nationale procesbeheerders.
 • Je beheert de relaties met interne en externe klanten/partners.
 • Je bouwt gespecialiseerde kennis op over de processen waarvoor je verantwoordelijk bent.

Jouw profiel

Diploma van master en een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar, verdeeld over minstens 2 van onderstaande taken:

 • opzoekingen doen in reglementaire teksten / wetgeving
 • analyseren van reglementaire teksten / wetgeving
 • beslissingen motiveren aan de hand van reglementaire teksten / wetgeving
 • reglementering / wetgeving begrijpelijk overbrengen naar derden (collega's, klanten…).

Ons aanbod

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: 46.879,03 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Relevante werkervaring kan gevaloriseerd worden voor de berekening van je wedde.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een laptop
 • mogelijkheid tot telewerk
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakanties
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar (aangevuld met inhaalverlof voor gepresteerde overuren).

Geïnteresseerd?

Je kan solliciteren tot en met 18/02/2022 via werkenvoor.be.

werken voor .be / travailler pour .be

Société

werken voor .be / travailler pour .be