Maatschappelijk werker - voltijds - bepaalde duur - OCMW - Wielsbeke

Vdab

Région

8710 Wielsbeke
Intérim, CDD
Je staat op een enthousiaste en gedreven manier in voor de hulpverlening aan de gebruikers van de dienst Maatschappelijk Welzijn van het Sociaal Huis van Wielsbeke. Je werkt aan de maatschappelijke integratie van de gebruiker en gebruikt daarbij methoden van het maatschappelijk werk. Je overlegt met collega's, leidinggevenden en partners om een kwalitatieve hulpverlening te verzekeren en je organiseert je eigen werk en voert sociaal-administratieve taken uit.
Belgische nationaliteit bezitten. Houder zijn van: 1. diploma van bachelor in het soicaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma; 2. het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma onder gelijkgesteld wordt verstaan: Voor punt 1. het diploma van maatschappelijk assistent voor de invoering van de BAMA-structuur (lees: van voor het academiejaar 2004-2005) Voor punt 2: het diploma van sociaal verpleegkundige van voor de BAMA-structuur (lees: van voor het academiejaar 2004-2005)
  • Aanvraagdossiers voor sociale hulp samenstellen en administratief opvolgen
  • Individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten

  • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
  • Zin voor nauwkeurigheid hebben
  • Contactvaardig zijn
  • Zelfstandig werken
  • Samenwerken als hecht team
  • Regels en afspraken nakomen
  • Klantgerichtheid

Weddenschaal B1-B3. Maaltijdcheques - fietsvergoeding. Vakantiegeld & eindejaarstoelage.
Vdab

Société

Vdab