Laborant anorganische chemie met kennis van ICP technieken

SGS Group Belgium

Région

Antwerpen

Contrat

Contrat fixe à durée indéterminée

Bedrijfsomschrijving

When you need to be sure, dat is waar SGS voor staat. Bij SGS bieden wij jou namelijk double layer sureness, dubbellaagse zekerheid. Als wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering, staan wij garant voor kwaliteit en integriteit. Wereldwijd telt de SGS-familie bijna 89.000 enthousiaste medewerkers. In België geven ca 1850 collega’s dagelijks het beste van zichzelf om onze klanten zo efficiënt en professioneel mogelijk verder te helpen.

SGS heeft een indrukwekkende diversiteit aan diensten. De afdeling I.A.C. (Institute for Applied Chromatography) is gespecialiseerd in high-tech onderzoek; o.a. de bepaling van dioxines en micropolluenten met behulp van hoge resolutie massaspectrometrie en de bepaling van metalen op (ultra)trace-niveau met behulp van gekoppelde ICP-technieken.

ENGLISH VERSION

When you need to be sure, that's what SGS is all about. At SGS we offer you double layered sureness. As a world leader in inspection, verification, analysis and certification, we stand for quality and integrity. Worldwide, the SGS family counts almost 89.000 enthusiastic employees. In Belgium, approximately 1850 colleagues give the best of themselves every day to help our clients as efficiently and professionally as possible.

SGS has an impressive diversity of services. The department I.A.C. (Institute for Applied Chromatography) is specialised in high-tech research; a.o. the determination of dioxins and micro-pollutants with high resolution mass spectrometry and the determination of metals on (ultra)trace level with coupled ICP-techniques.

Vacatureomschrijving

In de laboratoria IAC/IMA beschikken we over een indrukwekkende en uitgebreide analytische instrumentatie (HRGC/HRMS, UPLC/MS-MS, UPLC/TOF, HRGC/MS-MS, GC/MS, GCxGC/MS, IC/LC-GC- ICP-HRMS, Flash HT-GC-CIRMS, ICP-MS, ICP-OES, ...) die toelaten analytische uitdagingen in de breedste zin en internationaal kader aan te pakken.

Een greep uit jouw takenpakket:

  • Het grootste deel van de dag zal je instaan voor het bepalen van metalen op diverse stalen met behulp van CV-AAS – ICP-OES – ICP-MS – ICP-SF-MS.
  • Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het bijhouden van de kwaliteitsparameters voor de metaalanalyse. Dit houdt onder meer ook in dat je zelf kan nadenken over de ontwikkeling van nieuwe methodes en verbeteringen in procedures.
  • Verder verzorg je de dataprocessing van de bekomen chromatogrammen en rapportage van de bekomen resultaten.
  • Als laatste draag je uiteraard ook zorg over de instrumenten die je gebruikt in het labo en waak je erover dat ze tijdig worden onderhouden

ENGLISH VERSION

In the IAC/IMA laboratories, we have an impressive and extensive analytical instrumentation at our disposal (HRGC/HRMS, UPLC/MS-MS, UPLC/TOF, HRGC/MS-MS, GC/MS, GCxGC/MS, IC/LC-GC- ICP-HRMS, Flash HT-GC-CIRMS, ICP-MS, ICP-OES, ...) which allows us to tackle analytical challenges in the broadest sense and in an international framework.

Some of your tasks:

  • Most of the day you will be responsible for the determination of metals on various samples using CV-AAS - ICP-OES - ICP-MS - ICP-SF-MS.
  • In addition, you are also responsible for maintaining the quality parameters for the metal analysis. This includes thinking about the development of new methods and improvements in procedures.
  • You are also responsible for data processing of the chromatograms obtained and reporting of the results.
  • Finally, you will take care of the instruments used in the lab and ensure that they are maintained in a timely manner.

Functie-eisen

Met een nagelnieuw Bachelor of Master diploma (Chemie, Biochemie, Industriële Wetenschappen, Farmaceutische laborantoriumtechnologie…) op zak ben je helemaal klaar voor de arbeidsmarkt.

Indien je al relevante ervaring hebt opgedaan in een analytisch labo heb je uiteraard een streepje voor. Ervaring op het vlak van metaalanalyses en/of kennis van ICP-gebaseerde technieken is de kers op de taart.

Het liefst van al zou je de hele dag in het labo staan. Je voelt je er helemaal thuis en kan deze passie ook overbrengen op jouw collega’s.

Termen als HRGC/HRMS, UPLC/MS-MS, UPLC/TOF, HRGC/MS-MS, GC/MS, GCxGC/MS, IC/LC-GC- ICP-HRMS, Flash HT-GC-CIRMS, ICP-MS, ICP-OES, ... klinken jou als muziek in de oren. Dankzij een diepgaande kennis deze technieken kunnen jouw analytische skills zich ten volle ontplooien en durf je eender welke uitdaging aangaan.

Niets ontsnapt onder jouw arendsoog en elk probleem kan je onmiddellijk tackelen met je probleemoplossend vermogen.

Verder ben je graag innovatief bezig en kan je meedenken met onze klanten.

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, nauwkeurigheid, stressbestendigheid, flexibiliteit en gedrevenheid zijn jouw voornaamste troeven.

Je geraakt gemakkelijk in de haven van Antwerpen en indien je met de fiets komt, krijg je er nog een fietsvergoeding, ruime fietsenstallingen en propere doucheruimtes bovenop.

ENGLISH VERSION

With a brand new Bachelor's or Master's degree (Chemistry, Biochemistry, Industrial Sciences, Pharmaceutical laboratory technology, etc.) in your pocket, you are ready for the job market.

Do you have some relevant experience in an analytical lab already? That's a definite advantage! Experience in the field of metal analyses and/or knowledge of ICP-based techniques is the icing on the cake!

Ideally, you want to spend all day in the lab: you feel completely at home there and can also convey this passion to your colleagues.

Terms such as HRGC/HRMS, UPLC/MS-MS, UPLC/TOF, HRGC/MS-MS, GC/MS, GCxGC/MS, IC/LC-GC- ICP-HRMS, Flash HT-GC-CIRMS, ICP-MS, ICP-OES, ... sound like music to your ears. Thanks to a thorough knowledge of these techniques, your analytical skills can fully develop and you dare to take on any challenge.

You pay attention to detail and can tackle any problem immediately with your problem-solving skills.

Furthermore, you like being innovative and you can think along with our customers.

Independence, responsibility, accuracy, stress resistance, flexibility and drive are your main assets.

You can easily get to the port of Antwerp and if you come by bike, you will also get a bike allowance, spacious bike sheds and clean shower rooms on top of that!
 

Aanvullende informatie

Wat mag je van ons verwachten?

Je komt terecht in een boeiende en gevarieerde job met mogelijkheid tot ontplooiing. Als stabiel en internationaal bedrijf staan we garant voor de nodige werkzekerheid en bieden we je naast een competitief salaris en de klassieke extralegale voordelen (maaltijdcheques en verzekeringen) ook de optie om deel te nemen aan ons fietsleaseplan. Dit is één van de manieren om ons beleid rond duurzaamheid in de praktijk te brengen.

Interesse om deel uit te maken van onze grote SGS-familie?

We zijn benieuwd naar je reactie! Bezorg ons jouw verhaal en cv via onze website https://www.sgs.be/nl-nl/our-company/careers/job-opportunities  en wie weet heb je straks gekozen voor een leuke nieuwe uitdaging binnen SGS. Heb je nog vragen over deze functie? Stuur dan een mailtje naar [email protected]; ze zal je nog veel meer over deze vacature kunnen vertellen.

ENGLISH VERSION

What can you expect from us?

You will be working in an interesting and varied job with possibilities for growth. As a stable, international company, we guarantee the necessary job security and, in addition to a competitive salary and the usual benefits (meal vouchers and insurance), we also offer you the option of participating in our bicycle leasing plan. This is one of the ways to put our sustainability policy into practice.

Interested in becoming part of the big SGS family?

We look forward to hearing from you! Send us your story and CV via our website https://www.sgs.be/nl-nl/our-company/careers/job-opportunities and who knows, you might have chosen a great new challenge within SGS. Do you have any questions about this position? Please send an email to [email protected]; she will be able to tell you much more about this position.

SGS Group Belgium

Société

SGS Group Belgium