Deskundige omgeving

Lokaal Bestuur Borsbeek

Région

Borsbeek

Contrat

Contrat fixe à durée indéterminée

Introductie

Als de deskundige omgeving sta je in voor een efficiënte en effectieve ondersteuning van de coördinator omgeving met het oog op een optimale werking binnen het team ruimte.

Jouw hoofdtaken

Je behandelt aanvragen tot omgevingsvergunningen (voor stedenbouwkundige handelingen, het verkavelen van gronden, het bijstellen van verkavelingen, stedenbouwkundige attesten en verdelingen) volgens de gemaakte afspraken.

Je kijkt de dossier na op volledigheid en ontvankelijkheid, volgt de volledige decretale procedure en beoordeelt hierbij adviezen, opmerkingen en bezwaren in nauw overleg met de omgevingsambtenaar – coördinator omgeving.  Vervolgens formuleer je een algemeen eindadvies aan het bestuur.

Daarnaast verleen je advies, zowel aan de burgers, architecten, ontwikkelaars als aan het beleid, rekening houdend met de regelgeving die je actief opvolgt. Je werkt nauw samen met de collega’s in de verschillende disciplines (o.a. milieu, mobiliteit, wonen, grondgebiedzaken,…)

Via een efficiënte en klantgerichte houding sta je hiernaast garant voor een adequate informatieverstrekking aan burgers en interne opvolging van dossiers inzake ruimtelijke ordening zodat een correcte en tijdige dienstverlening voor de burger gewaarborgd wordt.

Je bent bereid om je op korte termijn in te werken en je weg te vinden in de specifieke wetgeving. Indien je hierbij nood hebt aan een specifieke opleiding, dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

Je profiel

 • Voldoen aan de algemene aanwerving- en toelatingsvoorwaarden
 • Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau B1-B3
 • Relevante beroepservaring inzake ruimtelijke ordening kan een sterke meerwaarde betekenen
 • Slagen voor de aanwervingsprocedure

Ons aanbod

 • Bruto minimumwedde op niveau B1 zonder anciënniteit bedraagt 2.613, 38 per maand – bruto maximumwedde op niveau B3 bedraagt 4.313, 71 - per maand
 • Loongegevens kunnen steeds opgevraagd worden via de personeelsdienst.
 • Contract van bepaalde duur met het oog op een contract van onbepaalde duur
 • Flexibel uurrooster
 • 35 verlofdagen en 14 feestdagen
 • Opbouw 2e pensioenpijler
 • Fietsvergoeding woon-werk-woon 0,24 €/km
 • Maaltijdcheques van 8  € per 7,6 uur prestatie
 • Terugbetaling openbaar vervoer aan 100 %
 • Fruit op het werk
 • Aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen-Vlaanderen (GDS-V)
 • Anciënniteit in andere openbare diensten en alle relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige kunnen gevaloriseerd worden op basis van tewerkstellingsattesten.

Interesse?

Stuur uiterlijk tegen 15 januari 2022 je sollicitatiebrief met cv, het vereiste diploma en uittreksel uit het strafregister naar het college van burgemeester en schepenen van lokaal bestuur Borsbeek, de Robianostraat 64 te 2150 Borsbeek of mail via de knop Solliciteren.

Meer info? Heb je vragen over de selectieprocedure dan kan je terecht bij de personeelsdienst, tel. 03 320 94 24.

Lokaal Bestuur Borsbeek

Société

Lokaal Bestuur Borsbeek